APF (Alliance for Peace and Freedom) se zavzema za Evropo suverenih narodov, v kateri neodvisne države na konfederirani osnovi sodelujejo pri soočanju z velikimi izzivi našega časa ter varovanju, praznovanju in spodbujanju vrednot in evropske kulturne dediščine, za oživitev vpletenosti ljudi pri odločanju, za odpravo korupcije ter vpliva denarja in korporativnih medijev iz političnih institucij, pomagati družinam, zakonitim državljanom, mladim in brezposelnim, ki se pogosto obravnavajo kot državljani drugega razreda z glasovi in ​​organizacijskim vodstvom, ki jih potrebujejo za uveljavljanje svojih pravic, so zagovorniki temeljne človekove pravice do mirnega življenja z dostojnim življenjskim standardom v lastni domovini nasprotujemo množičnemu priseljevanju, ki pogosto privede do diskriminacije in neenakosti ipd.

Program si lahko preberete na spodnji povezavi.
Political Programme - Statement of Principles