Dnevnik nekega naroda

Migranti
25. 07. 2019.
Pisna poslanska pobuda v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo
27. 07. 2019.

Dne 22. 7. 2019 so na TV ponavljali 4. del “Pred nevihto”. 
Ujel sem nekaj bluzarij, vrednih doktoriranih telet. Napihnjenih, seveda! 
Pirjevec je blebetal, da smo se leta 1939 znašli v enakem položaju, kot smo bili dvajset let prej v AO – brez nekega določenega položaja … 
Dvajset let prej smo bili SUBJEKTI INTERNACIONALNEGA PRAVA, državljani SLOVENSKIH DEŽEL, ki so se ustavno in zakonito utemeljeno (Manifest 16. 10. 1918) združile pod oblastjo vlade v Ljubljani  (razglas 31. 10. 1918) in potem kot SUBJEKT (“ZEMLJE države SHS”) s Kraljevino Srbijo sestavile državo, ob razpadu imenovano SFRJ. Toliko o DEJSTVIH. Z mnenji pa lahko z akademskim šavjem zamaskirani pravljičarji futrajo čredo … 
Veličino “znanstvenikov” je manifestirala vznesena izjava, da je bila 1938 “KONČNO USTANOVLJENA SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI. Ustanovljena je bila AKADEMIJA ZNANOSTI V LJUBLJANI! Seveda tepci ne razumejo razlike. Morda pa jim je slovenski jezik (še vedno, ali zopet) tuj.