Načrtno uničevanje slovenskega jezika

Kazenska ovadba zoper Katarino Bervar Sternad
27. 05. 2019.
Ve se, kdo pije in kdo plača
31. 05. 2019.

Načrtno uničevanje slovenskega jezika s strani #MNZ in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri #SAZU.