Pisna poslanska pobuda v zvezi z razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete

Poslanska pobuda v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost
15. 09. 2020.
Pisna poslanska pobuda v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost
16. 09. 2020.

Spoštovani,
na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete.

Ministrstva razpisujejo številne javne razpise za podeljevanje proračunskih sredstev, katerih učinek je zelo vprašljiv. Po mojih informacijah pa med razpisi pa ni nobenega, ki bi spodbujal krepitev slovenske nacionalne identitete.

Vladi dajem pobudo, da v prihodnjem proračunskem letu zagotovi sredstva za razpis za organizacije v javnem interesu, ki spodbujajo slovensko nacionalno identiteto.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec