Mednarodno vs Internacionalno
22. 09. 2017.
Rezultat arbitraže
22. 09. 2017.
V naših občilih je pisalo: Predstavitev knjige “Habsburška monarhija in Slovenci v 1. svetovni vojni”
Veleposlanica mag. Škrilec se je 19. septembra v Palais Epstein na povabilo predsednika avstrijskega državnega sveta Edgarja Mayerja, Slovenskega inštituta na Dunaju in Instituta für Österreichkunde udeležila predstavitve knjige “Die Habsburgmonarchie und die Slowenen im Ersten Weltkrieg”, avtorja red. prof.  dr. Walterja Lukana. V svojem nagovoru je veleposlanica izpostavila pomembnost izdaje knjige v nemškem jeziku, ki omogoča avstrijskim bralcem podroben pregled zgodovine slovenske politike in njenega odnosa do monarhije za časa Velike vojne. Veleposlanica je prav tako izpostavila pomembnost t. i. “Majniške deklaracije” (1917), ki predstavlja eno od večjih prelomnic slovenskega naroda na poti k njegovi samostojnosti.
 
Naša veleposlanica je na Dunaju slavila MAJNIŠKO … Če kdo, potem mora DIPLOMAT imeti vsaj OBČUTEK za državne in internacionalne pravne poudarke! MAJNIŠKA DEKLARACIJA (to smo menda že “vzeli”??!!!) ni noben pravni akt ali dejanje – gre za popolnoma zasebno zadevo neke skupine. Dokaz je med drugim tudi to, da akterji niso bili nemudoma aretirani! Kaj se zgodi, če državljani z mandatom počno z zakoni neskladne reči, vidimo pravkar v Barceloni! Nemudoma so aretirani. Poleg tega Majniška deklaracija ni prav nič doprinesla k odločitvi suverena slovenskih dežel, da izda Manifest – prej je bila to težava (podobno, kot Budimpešta, ki ni dovolila posegati na območje njene države in zato Karl ni smel v reformo vključiti ogrskih pokrajin, ki niso bile avtonomni subjekti!).
V tej luči je dosežek Karla I. toliko pomembnejši! Popolnoma po svoji presoji, motu proprio, je 16. oktobra 1918 izdal dokument, ki je omogočil Zedinjeno Slovenijo, ki je bila dober teden dni kasneje (31. 10. 1918) na tej podlagi tudi uradno razglašena z izjavo vlade v Ljubljani, da “prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah”! Je torej pravno veljavno nastala(!!!) in do pravno veljavne odprave obstaja! Podobno so dne 21. 10. 1918 ravnali poslanci dežel z nemško govorečo večino in na Dunaju, v dvorani parlamenta Spodnje Avstrije v Gosposki ulici, razglasili enako zvezo “nemških” dežel (ki še danes slovi kot Republika Avstrija (!!!) – KER SO PAČ ŠLI Z NJO V PARIZ !!!!).
Slavljeni “voditelji” Slovencev tisti čas – s Korošcem na čelu – pa so še danes dolžni Slovencem pojasnilo, zakaj so ignorirali ustavodajno dejanje vlade v Ljubljani pod predsedovanjem viteza Pogačnika in namesto da bi šli z Zedinjeno Slovenijo v Pariz (tako kot Dunajčani s svojo “Deutsch Österreich”), so uresničeno Zedinjeno Slovenijo ignorirali, Slovence pa kot sirote brez države, kot brezpravno jugoslovansko pleme (tribalistično trumo, del “troedinega plemena” – za crknt, kakšni perverzni blazneži!!!) pognali v balkansko klavnico.
(Za vse stotisoče žrtev v minulem stoletju in klavrno usodo Slovenije – danes smo z ozirom na ostalo Zahodno Evropo ostali v 19. stoletju! – so glavni krivci!!!).