Poslanska vprašanja in pobude


Pisno poslansko vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov - Jani Ivanuša

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z mrhovišči in problematiko medvedov - Jani Ivanuša

Pisna poslanska pobuda v zvezi izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017 - Dušan Šiško

Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi izvajanjem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017 - Dušan Šiško


Pisna poslanska pobuda v zvezi novim državnim praznikom dan Zedinjene Slovenije

Odgovor na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi novim državnim praznikom

Odgovor na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi novim državnim praznikom

Pisna poslanska pobuda v zvezi z legalizacijo prostitucije,


Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi z legalizacijo prostitucije

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z študenti na II. Bolonjski stopnji - priloga


Pisno poslansko vprašanje v zvezi z dodeljevanjem brezplačne pravne pomoči - Lidija Ivanuša

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z dodeljevanjem brezplačne pravne pomoči - Lidija Ivanuša

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah - NIJZ


Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z skladnostjo jedilnikov v osnovnih in srednjih šolah

Pisna poslanska pobuda v zvezi s splošnim delom civilnega prava

Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi z splošnim delom civilnega prava

Pisno poslansko vprašanje v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev


Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev

Pisna poslanska pobuda v zvezi z Zakonom o orožju

Odgovor pisno poslansko pobudo v zvezi z Zakonom o orožju