Poslanska vprašanja in pobude


Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči

Pisna poslanska pobuda Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev

Odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstevPisno poslansko vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru urgentne situacije na ključni infrastrukturi v Republiki Sloveniji

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru urgentne situacije na ključni infrastrukturi v Republiki Sloveniji

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru urgentne situacije na ključni infrastrukturi v Republiki Sloveniji

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS


Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS


Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z protizakonitim delovanjem agencije AKOS - odgovor AKOS-a

pisno poslansko vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper


Pisno poslansko vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z zahtevami za plačilo prekrškov tujcev na ozemlju Slovenije

Pisna poslanska pobuda v zvezi z kmetijsko politiko za obdobje 2020 - 2027

Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi z kmetijsko politiko za obdobje 2020 - 2027