Program SNS

Program SNS
Slovenska nacionalna stranka je ob svoji ustanovitvi 17. marca 1991 sprejela Okvirni program. Temelje tega programa je stranka zapisala tudi v prvi člen statuta stranke. Program pomeni trajno strateško sporočilo Slovenske nacionalne stranke v skladu z načeli demokratične politične kulture in pravne države in ob spoštovanju človekovih pravic, ob upoštevanju vsakokratnih trenutnih razmer. Za dosego ciljev zastavljenih in predstavljenih v tem programu bomo uporabili vsa  razpoložljiva demokratična sredstva.