Za tiste, ki hočejo vedeti, kje so slovenske meje

Zaman so se borili Prekmurci severno od Drave
15. 06. 2020.
Parlamentarna skupščina SEECP
23. 06. 2020.

Narodna in univerzitetna knjižnica je objavila VSE MOGOČE zemljevide – karte. Seveda je vmes tudi tista, iz katere je razvidno, kaj so Gorjanci in kje je meja “Krajnske vojne krajine” in Ogrske (Madžarske). Tisto, kar je bilo v dokumentih poslanih na arbitražno razsodišče (namerno?) izpuščeno je zdaj vsem dosegljivo.
Vse karte so dostopne in brezhibno berljive.
DRŽAVNA MEJA Primorske, Krajnske, Štajerske z Ogrsko je natančno izrisana in popolnoma ločljiva z mejami teh dežel (Cislajtanije) med seboj. In ta državna meja poteka POD GORJANCI!!!

 (kakor sem jo že zdavnaj prikazal).

MEJE MED SLOVENSKIMI DEŽELAMI IN OGRSKO PRED IN PO VSTOPU DEŽEL V JUGOSLAVIJO NIKOLI NIHČE NI SPREMENIL. Le Pavelić / NDH jih je maja meseca 1941 uradno priznal (tudi tisto na Dravi!)

kartografski-zakladi-nuk