22. 10. 2021.

Znamke so pomemben del slovenske kulture

Znamke so del slovenske zgodovine, čeravno jih danes poznajo še starejše generacije. V SNS smo z nastankom prvih slovenskih znamk in kuvert s pomembno zgodbo zelo povezani.