31. 05. 2021.

Pisna poslanska pobuda v zvezi z dokončanjem doma starejših v občini Osilnica

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo […]
31. 05. 2021.

Pisna poslanska pobuda v zvezi z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo […]
31. 05. 2021.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z efektivnim delovnim časom javnih uslužbencev

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem […]
31. 05. 2021.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ogrožanjem javnega prometa

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem […]