07. 05. 2021.

Pisna poslanska pobuda v zvezi z ureditvijo nejasnosti v segmentu slovenskega pravosodja

Nemožnost dostopa javnosti do sodnih odločitev (predvsem sodb), […]
03. 05. 2021.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z omejevanjem uveljavljanja pravic iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Vlada je v odgovorih na poslanska vprašanja večkrat […]
21. 04. 2021.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi s povečanim kriminalom v Sloveniji

Kriminala, ki ga povzročajo marginalizirane družbene skupine po […]
15. 04. 2021.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj v najem

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je […]