Meja z Ogrsko

Osamosvojitvena vojna
24. 01. 2018.
Pismo bralca v časopisu Dnevnik
30. 01. 2018.

SLOVENSKE MEJE Z OGRSKO

 Ker nova državna meja še vedno ni določena (vsaj ena stran odločno zavrača odločitev), velja dosedanje stanje, doslej nikoli spremenjeno, ki se tiče državne meje: “Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” – 31.10.1918, Ljubljana). Zato mora slovenska policija preprečiti oz. oglobiti vsak nezakonit prehod (ŠENGENSKE !!!) meje, ki je zarisana na veljavnih uradnih zemljevidih.