Nema tata do Hrvata

Kako nas migranti okupirajo
25. 04. 2018.
Politična oporoka
02. 05. 2018.

Prisvajanje, kraja in okupacija vsega slovenskega je proces, ki traja stoletja. Večji del se je “dejavnost” pripisovala “Turkom”.
Zanimiva epizoda omenjene vrste je po Tudjmanovem ukazu leta 1990 ponatisnjen faksimile Zbornika iz leta 1925. Zbornik je dragocena priča v sliki in besedi, kako se je pokradlo slovenske ljudi, dosežke in teritorij.
Zajetna knjiga skoraj 300 strani velikega formata je hkrati tudi dokaz hlapčevstva na naši strani državne meje: Zagrebško lažnivo samohvalo so ponižno in vdano natisnili v ČGP Delo.