Pismo podpore

Za razmislek našim zgodovinarjem in politikom
09. 03. 2020.
V Kranju je prvi uradni jezik albanski
20. 03. 2020.

Pismo podpore Srpske stranke Zavetnici namenjeno Slovenski nacionalni stranki in slovenskemu narodu v teh težkih časih borbe s korona virusom.