Pisna poslanska pobuda v zvezi s tretjim korona paketom

Pisno poslansko vprašanje v zvezi z mnenjem Vlade o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika
19. 05. 2020.
Pisno poslanska pobuda v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe
21. 05. 2020.

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado RS, v zvezi s tretjim protikorona paketom.

Registrirani oz. vpoklicani člani Civilne iniciative, ki so se takoj odzvali na nastalo situacijo v zvezi z pandemijo so bili v sedanjih protikoronskih paketih izpuščeni.

Ti ljudje so nesebično pomagali in delali vse dneve, ter s tem pomagali tako državljanom, kot državi.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da naslovno ministrstvo sprejme naslednje ukrepe: ˝Smiselno bi bilo, da se jih upošteva v tretjem protikoronskem paketu s tem, da se njihovo delo ovrednoti in se jim za to izplača ustrezno vsoto.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja