Pisno poslansko vprašanje v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož

Dopis novi ministrici za izobraževanje
23. 03. 2020.
Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ujetimi ilegalnimi migranti
28. 04. 2020.

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajam poslansko vprašanje za Vlado Republike Slovenije v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož.

Ali je predsednik Vlade Marjan Šarec seznanjen z obljubo Vlade Republike
Slovenije iz leta 2005 ali 2006, da se bo po zaprtju Tovarne sladkorja Ormož
zagnala nadomestna proizvodno-predelovalna industrija?

Ali Vlada Republike Slovenije poseduje kakšen dokument, ki bi potrjeval te
navedbe o dani obljubi glede nadomestne proizvodno-predelovalne industrije v Ormožu? Če je odgovor pritrdilen, me zanima, zakaj zaveza ni bila realizirana?

Jani Ivanuša, poslanec