Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delom Urada za preprečevanja pranja denarja

Zamolčani pisci zgodovine
23. 02. 2021.
Panevropski investicijski sklad
01. 03. 2021.

Spoštovani,
Vladi Republike Slovenije zastavljam vprašanja v zvezi z delom Urada za
preprečevanja pranja denarja
V sredo, 24. 2. 2021, se ob 14:15 na Uradu za preprečevanje pranja denarja
na telefonski številki (01) 425 41 89 nihče ni oglasil. Od 14:45 se je
oglasila ena gospa in povedala, da ni nikogar v službi. Eni so od 14:45 že
šli iz službe, ostali naj bi delali od doma.

 • Kakšen je delovni čas na Uradu za preprečevanje pranja denarja?
  Kako je mogoče, da v sredo ob 14:45 ni nikogar v službi?
 • Kako uslužbenci Urada za preprečevanje pranja denarja dokazujejo
  efektivno opravljeno delo od doma?
 • Koliko delovnih dni in ur so uslužbenci Urada za preprečevanje
  pranja denarja delali od doma?
 • Koliko nadur in koliko povečanega obsega dela je bilo izplačano
  uslužbencem Urada za preprečevanje pranja denarja v letu 2020?
 • Prosim za dnevno poročilo vsega posameznega uslužbenca Urada za
  preprečevanje pranja denarja glede dela, ki so ga opravili na domu v
  letu 2020.
  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-
  1, Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ureja sumljive,
  tvegane oziroma neobičajne transakcije.
  V ZPPDFT-1 je zapisano: »V zvezi z zapletenimi ali neobičajno visokimi
  transakcijami ali transakcijami, ki imajo neobičajno sestavo ali vzorec ali
  nimajo jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ali
  niso v skladu z običajnim ali pričakovanim poslovanjem stranke ali so s
  takim poslovanjem stranke v nesorazmerju, zavezanec preuči ozadje in
  namen teh transakcij, vključno z izvorom premoženja in sredstev, in sicer v
  takšni meri, kot je glede na okoliščine to mogoče.«.
 • Kakšne so v praksi neobičajne transakcije, ki jih je UPPD obravnaval
  v zadnjih 5 letih po posameznih letih?
 • Ali so lahko neobičajne transakcije tudi med družinskimi člani, ki
  poslujejo preko transakcijskih računov?
 • Ali je lahko kakršno koli tveganje, če hči preko svojega slovenskega
  bančnega računa nakaže sredstva svoji mami na slovenski bančni
  račun?
  3
 • Ali UPPD o neobičajnih transakcijah obvešča FURS? O koliko o
  fizičnih osebah in o koliko transakcijah je UPPD obvestil FURS v
  zadnjih 5 letih po posameznih letih?
 • Kakšni so numerični kriteriji za neobičajne transakcije, npr. višina
  10.000 EUR ali 20 prilivov na račun fizične osebe?
  V evidencah o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah, ki jih
  upravljajo zavezanci, se za namen izvajanja 16. člena obdelujejo tudi
  podatki o izvoru premoženja in sredstev stranke, njenega zakonitega
  zastopnika, pooblaščenca in dejanskega lastnika ter podatki o izvoru
  premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali
  transakcije.
 • O koliko fizičnih in o koliko pravnih osebah so zavezanci zbrali
  podatke o izvoru premoženja in sredstev?
  V evidencah, ki jih upravlja Finančna uprava Republike Slovenije o vnosih
  oziroma iznosih ali poskusih vnosov oziroma iznosov gotovine pri vstopu v
  Evropsko unijo ali izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 10.000 eurov, če
  obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, se za
  namen izvajanja tretjega odstavka 120. člena tega zakona obdelujejo
  podatki o izvoru in namenu uporabe gotovine, ki se vnaša ali iznaša prek
  meje Evropske unije.
 • Koliko vnosov, iznosov ali poskusov vnosov ali iznosov gotovine pri
  vstopu v EU ali izstopu iz nje je bilo prijavljeno FURS-u?
 • O koliko fizičnih in o koliko pravnih osebah je FURS zbral podatke o
  izvoru premoženja in sredstev?
  Banke se vse pogosteje poslužujejo vprašalnikov v zvezi z izvorom
  premoženja in sredstev.
 • Koliko vprašalnikov v zvezi z izvorom premoženja in sredstev so
  banke posredovale svojim strankam?
 • Ali banke te vprašalnike posredujejo UPPD?
 • Kakšni so bili ukrepi UPPD na podlagi prejetih vprašalnikov?
  Fizične osebe imajo vse več težav pri poslovanju z gotovino.
 • Ali fizične osebe lahko polagajo gotovino na svoj bančni račun?
 • Zakaj bančni uslužbenci zaslišujejo fizične osebe, ki želijo položiti
  gotovino?
 • Kolikšen je mejni znesek, do katerega lahko fizične osebe polagajo
  gotovino na svoj bančni račun (brez dodatnih vprašanj)?
  4
 • Ali je tako neobičajno, da fizične osebe varčujejo v gotovini?
  Banke še vedno osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.), pozivajo naj odprejo
  poslovne račune.
 • Zakaj Vlada ne zagotovi, da imajo lahko s.p.-ji pri slovenskih bankah
  odprte osebne račune, ki so veliko cenejši, in ne veliko dražjih
  poslovnih računov, ki jih zahtevajo banke?
 • Kakšne so sankcije za s.p.-je, ki ne želijo odpreti poslovnega računa
  in za opravljanje dejavnosti uporabljajo osebni račun?
  Vse bolj se nam dozdeva, da banke delujejo po čudnih navodilih
  birokratskega aparata, ki hoče ljudem zagreniti življenje in otežkočiti
  prebivanje. Sprašujemo se, ali so to navodila zblojene evropske birokracije
  iz Bruslja ali zgolj nagajanje sedanji vladi s strani slovenskih levo
  usmerjenih birokratov, z namenom, da se med ljudmi dvigne revolt. Človek
  bi pomislil, da gre za usklajeno akcijo slovenskega levega političnega
  prostora.
  Hvala za vaš odgovor.
  Zmago Jelinčič Plemeniti
  poslanec