Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem Odvetniške zbornice

Pisno poslansko vprašanje v zvezi s prodajnimi galerijami
29. 04. 2020.
Pisno poslansko vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami
29. 04. 2020.

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Prav Ministrstvo za pravosodje je pristojno, da kontrolira delovanje Odvetniške zbornice Slovenije. Pravna podlaga za delovanje Ministrstva za pravosodje je v 31. členu Zakona o odvetništvu. Odvetniška zbornica Slovenije je sicer samostojna in nedotakljiva institucija. Problem nastane, ko je določeni organizaciji podeljena prevelika samostojnost, kajti slednje kaj hitro lahko pripelje do nedemokratičnih odločitev.

• Zanima me, kako naslovno ministrstvo ocenjuje delovanje Odvetniške zbornice Slovenije?

• Zanima me, koliko upravnih sporov po sedmem odstavku 31. člena Zakona o odvetništvu je naslovno ministrstvo sprožilo zoper odločitve Odvetniške zbornice Slovenije?

• Zanima me, ali je naslovno ministrstvo seznanjeno z delovanjem zbornice in če obstojijo kakšni indici po krivičnem delovanjem te zbornice in kakšne rešitve ima ministrstvo?

• Zanima me, koliko izbrisov odvetnikov iz imenika je bilo v obdobju med leti 2010 in 2020?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja