Poslanska vprašanja in pobude

16. 09. 2020.

Pisna poslanska pobuda v zvezi s sankcijami za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajam […]
15. 09. 2020.

Pisna poslanska pobuda v zvezi z razpisi za krepitev slovenske nacionalne identitete

Spoštovani,na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi […]
15. 09. 2020.

Poslanska pobuda v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajam […]
10. 09. 2020.

Pisna poslanska pobuda v zvezi z omejitvijo razpisov za nevladne organizacije

Spoštovani, na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v […]
10. 09. 2020.

Pisno poslansko vprašanje v zvezi s tarifo za uporabo avtorskih del

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem […]