Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

Razmislek strokovnjaka
18. 09. 2019.
Prikrivanje slovenske zgodovine
30. 09. 2019.

Govori Zmaga Jelinčiča Plemenitega na Odboru za zunanje zadeve, dne 18. 9. 2019 – Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma.